اسم المساق:

أديبات عربيات

مسار المساق: طفولة مبكرة

שם הקורס: סופרות ערביות

מסלול הקורס: גיל רך

مجال المساق: أدب عربي

السنة الدراسية: السنة الثالثة 

תחום הקורס: ספרות ערבית

שנת לימודים: שנה ג'

اسم المحاضر: د . فاروق مواسي

ساعة اسبوعية: 1

שם מרצה:    ד"ר מואסי  פארוק

מספר שעות: 1

 

اهداف المساق (מטרות הקורס(

 

1 أن تتعرف الطالبة إلى مزايا أسلوبية ومضمونية  في الكتابة النسوية .

 1 -הסטודנטית תכיר את המאפיינים התוכניים והסגנוניים בכתביהן של נשים סופרות ערביות ותנסה למצוא את הקישורים שבין חיבורים שנשים חיברו.

2 -  أن  تتعرف الطالبة إلى نتاج  مبدعات عربيات متميزات  بدءًا من العصر الجاهلي وانتهاء بعصرنا  الحديث .

2 - הסטודנטית תכיר את הסופרות הבולטות בספרות הערבית מהתקופה הקלאסית ועד לימינו.

3 -    أن  تحلل الطالبة بعض النصوص  وتستشف جمالية النص في لغته وأدائه .

הסטודנטית תנתח טקסטים ספרותיים, ותגלה את האלמנטים של היופי הסגנוני שבהם.

4 -  أن تؤكد الطالبة على العناصر النسائية المتجلية في النص وتتقرى مدى ملاءمة ذلك في نطاق كفاحها من أجل حقوقها .

הסטודנטית תדגיש את הממדים הפמניסטיים המופיעים בטקסטים אחדים, ומידת התאמתם למאבק הנשי לשוויון.

نوع المساق: محاضرة وتمرين

סוג הקורס: שו"ת

متطلبات المساق: مشاركة فعالة

סוגי הקורס: השתתפות פעילה

 

التقييم: 30% مشاركات وتقارير 70% وظيفة.

שקלול הציון:    30%דו"ח 70%. עבודה

 

تفصيلات برنامج المساق (פירוט תוכנית הקורס)

رقم اللقاء

מס' הפגישה

موضوع الدرس (נושא השיעור)

   1.   1-2

مدخل عام إلى الأدب النسائي، تعريف عام وعرض تاريخي بأبرز الأديبات العربيات. 

מבוא כללי אל הספרות הנשית, הגדרה, וסקירה היסטורית.

3-4

الخنساء شاعرة الرثاء،, قراءة نص وتحليله.

אלח'נסאא משוררת הקינה, עיון בטקסט וניתוחו.

5-6

علية بنت المهدي تمعنات في شعرها، وتحليل نص.

עליה בנת אלמהדי עיון בשיריה  וניתוחם.

7-8

شاعرات الأندلس قراءة نصوص وتحليلها.

המשוררות של אנדלוסיה קריאה בטקסטים וניתוחם.

9-10

نازك الملائكة قراءة نصوص من قصيدتها وتحليلها.

נאזכ אלמלאאכה קריאת טקסטים משירתה וניתוחם.

11

بنت الشاطىء قراءة مقال وقصة قصيرة وتحليلها.

בנת אלשאטטא קריאה במאמר ובסיפור קצר וניתוחם.

12

سهير القلماوي قراءة قصة قصيرة وتحليلها.

סהיר אלקלמאוי קריאה בסיפור קצר וניתוחו.

13

الأديبات والشاعرات الفسطينيات مي زيادة وفدوى طوقان وغيرهما ، قراءة ونقاش.

הסופרות והמשוררות הפלסטיניות: מי זיאדה ופדוא טוקאן, עיון ודיון.

14

الرواية النسوية: التمعن بكتابات كوليت خوري دراسة قصة "أيام معه".

הרומן הנשי: עיון בכתביה של קולט ח'ורי.

15

أديبات من شمال أفريقيا: أحلام مستغانمي وتغذية مرتدة من خلال النظر في الكتابات المستجدة .

הסופרות מצפון אפריקה: אחלאם מסתע'אנמי + משוב.

 

المراجع (ביבליוגרפיה)

1.  الأصفهاني، أبو الفرج. الإماء الشواعر. 1998.

אלאצפהאני, אבו אלפרג'. אלאמאא אלשואער. סוסה, 1998.    

        2.  خلف، مي يوسف. الشعر النسائي في أدبنا القديم. القاهرة، د.ت.

ח'ליף, מי יוסף. אלשער אלנסאאי פי אדבנא אלקדים. קהיר, ח.ת.

    3. الخنساء، تماضر بنت عمر. ديوان الخنساء. بيروت، د.ت

אלח'נסאא, תמאד'ר בנת עמר. דיואן אלח'נסאא. בירות, ח.ת.

4. رمضان، عطا محمد. سيرة فدوى طوقان واهميتها. دراسة ماجستير، غزة: جامعة النجاح، د.ت.

רמד'אן, עטא מוחמד. סירת פדוא טוקאן ועל ואהמיתהא. עבודת M.A, שכם: אונ' אלנג'אח, ח.ת.

5.  زيدان، جوزيف. مصادر الأدب النسائي في العالم العربي الحديث. بيروت، 1999.        

זידאן, ג'וזיף. מצאדר אלאדב אלנסאאי פי אלעאלם אלערבי אלחדית'. ביירות, 1999.

6.  طوقان، فدوى. ديوان فدوى طوقان. بيروت، 1988.

וקאן, פדוא. דיואן פדוא טוקאן. ביירות, 1988.

8. العميم، علي. العلمانية والممانعة الإسلامية. بيروت، 1999.

אלעמים, עלי. אלעלמאניה ואלמומאנעה אלאסלאמיה. ביירות, 1999.

9. كحالة، عمر رضى. المرأة في عالمي العرب والإسلام. بيروت، 1978. 

כחאלה, עמר רדא. אלמראה פי עאלמי אלערב ואלאסלאם. ביירות, 1978.

10. الملائكة، نازك. ديوان نازك الملائكة. بيروت، 1986.

אלמלאאכה, נאזק. דיואן נאזק אלמלאאכה. ביירות, 1986.

11. المقدسي، أنيس. الاتجاهات الأدبية في العام الحديث. بيروت، 1973.

אלמקדסי, אניס. אלאתג'אהאת אלאדבייה פי אלעאלם אלחדית'. ביירות, 1973. 

12. يموت، بشير. شاعرات العرب. حلب، 1998.

ימות, בשיר. שאעראת אלערב. חלב, 1998.

13.  סומך, ששון. "לב אשה מן המזרח עיון בשירת פדוא טוקאן", קשת. תל אביב: מ"ז, תש"ל.

14. Seldan, Raman. A Readers Guide to Contemporary Literary Theory. Brighton: the Harvester press, 1985.

 

 

מקורות חובה: (2,5,10,14)